Διονύσιος Κ.Ε Καλλίνικος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ MSc

Τεχνικο Γραφειο

Μελετες

Κατασκευες

Επιβλεψεις

Βιογραφικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Διονύσιος Κ. Ε. Καλλίνικος
Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Χρονολογία γέννησης: 1971
Διεύθυνση κατοικίας: Σπηλιάδου & Περδικάρη 2 Πρέβεζα, 48100
Επικοινωνία: 2682089303, 6974805074
Kallinikosd@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τριτοβάθμια:     1994-2000  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή  Πολίτικων Μηχανικών
Βαθμός Διπλώματος: 7,64

 

2000- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή  Πολίτικων Μηχανικών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Δομοστατικό σχεδιασμό και ανάλυση των κατασκευών»
(βαθμός ολοκλήρωσης : 8,05 )

 

2013- Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων»
(βαθμός ολοκλήρωσης : διπλωματική εργασία )

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά , Ισπανικά

Άλλες Σπουδές: Παρακολούθηση ημερίδων

 • αναπαλαίωση παραδοσιακών κτηρίων
 •  χωροθέτηση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων
 • αναπλάσεις περιβαλλόντων χώρων
 • ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος &  τεχνολογία χαλύβων
 •  στατική μελέτη υαλοπετασμάτων
 • αντισεισμική θωράκιση της χώρας και  αποτελέσματα του σεισμού της Αθήνας 1999
 • ελαφριές μεταλλικές κατασκευές
 •  ασφάλεια και υγιεινή στο εργοτάξιο
 • χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
 •  ειδικές θεμελιώσεις με πασσάλους
 •  προσεισμικός έλεγχος των κατασκευών
 •   Γενικός Κτιριοδομικός Κανονισμός
 •  Νέος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος
 •  Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός
 • Τεχνικές μετρήσεων και όργανα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία
 • « Ενεργειακή Απόδοση και πιστοποίηση κτιρίων (Οδηγία 2002/97/Ε.Κ.»
 • Τεχνικές μετρήσεων και όργανα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία
 • Οργάνωση και διοίκηση , μικρών , μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Πράσινα κτίρια (φυτεμένα δώματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων)
 • «Το ποδήλατο στην μετακίνηση των πολιτών της Πρέβεζας»
 • Το λιμάνι της Πρέβεζας. Προοπτική και αξιοποίηση του
 • Σεμινάρια για τον νέο νόμο των Αυθαίρετων (Ν4178/2013)
 • Σεμινάριο για τον Νέο οικοδομικό κανονισμό (ΝΟΚ 4067)

 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010(ΦΕΚ 177 Α’), ΦΕΚ 2406Β’ από το ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Π.Ε.

 Σύλλογοι/Ομάδες:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2000), με αρ.μητρ.85806
Ενεργειακός επιθεωρητής με αριθμό μητρωου:4971
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πρέβεζας (2014-2019)
Μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού ταμείου Πρέβεζας  (2015)
Αντιπρόεδρος της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας (2015)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Τεχνικός σύμβουλος στον Δήμο Πρέβεζας (2002-2009)
 • Συνεργασία με την Γενική Τράπεζα, την  Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (διεκπεραίωση τεχνικών ελέγχων ακινήτων & εκτιμήσεων ακίνητων ). 
 • Από το 2000 έχω δικό μου Τεχνικό γραφείο μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων καθώς και δημοσίων έργων (ως εξωτερικός μηχανικός της ΔΕΤΕΠ, τεχνικής εταιρείας του Δήμου Πρέβεζας μέχρι το 2009)

Έκτος από πλήθος κατοικιών και κτιρίων γραφείων –επαγγελματικών χώρων, έχω μελετήσει και κατασκευάσει Ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή , καθώς και ενοικιαζόμενα δωμάτια

 • Διατηρώ  δίκη μου τεχνική εταιρεία (μελετητική – κατασκευαστική ) με τον διακριτικό τίτλο: CALLINICOS CONSTRUCTION ΕΠΕ
 • Παρέχω υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων, υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβούλων γενικά, υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης για ακίνητα και τεχνικά έργα.
 • Μελέτες επιδοτουμένων έργων από το ΕΣΠΑ & LEADER (ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , ναυπηγείο )
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Δημιουργία οικισμού ΤΑΡΑΝΑ 184 στρ. στην Πόλη της Πρέβεζας (πολεοδόμηση και κατασκευή τεχνικών έργων)

 

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
AutoCAD, Photoshop, MS Office, 3DR-4M (αρχιτεκτονικά και στατικά προγράμματα